X
Tel. +48 91 434 21 46 infopoland@bluecollar.dk

BlueCollar JobSupply Energetykow 3/4, pok. 418 PL70-952 Szczecin Poland

Kopenhaga, Frederiksberg, Odense, Aarhus i Aalborg - strefy niskiej emisji spalin – uwaga na auta diesla!

Osoby wyjeżdżające do Danii jako pracownicy tymczasowi, studenci, lub turyści powinny zwrócić uwagę na funkcjonujące tu strefy niskiej emisji. W chwili obecnej ochroną przed spalinami objęte są Kopenhaga, Frederiksberg, Odense, Aalborg i Aarhus. Nad przestrzeganiem warunków stref niskoemisyjnych czuwa specjalna organizacja baz danych, oparta na systemie kamer. Przejazd przez strefę samochodem nie spełniającym wymagań oznacza mandat w wysokości co najmniej 1500 koron.

BlueCollar

Przejazdy przez Danię – nie każdym samochodem

Osoby wyjeżdżające do Danii jako pracownicy tymczasowi, studenci, lub turyści powinny zwrócić uwagę na funkcjonujące tu strefy niskiej emisji. W chwili obecnej ochroną przed spalinami objęte są Kopenhaga, Frederiksberg, Odense, Aalborg i Aarhus. Nad przestrzeganiem warunków stref niskoemisyjnych czuwa specjalna organizacja baz danych, oparta na systemie kamer. Przejazd przez strefę samochodem nie spełniającym wymagań oznacza mandat w wysokości co najmniej 1500 koron.

Ekologia a codzienność

Charakterystyczną cechą naszych czasów jest coraz większa dbałość o ochronę środowiska oraz związane z nią wymogi. Każdy z nas, poprzez zastosowanie prostych reguł, na przykład segregacji śmieci, albo używania energooszczędnych żarówek, czy ekologicznych opakowań, dokłada niewielką cegiełkę do powszechnego trendu ochrony ekosystemu przed degradacją. Działania proekologiczne mają różny wymiar i dotyczą rozmaitych aspektów życia codziennego. Ustanowienie stref niskiej emisji w Kopenhadze, Frederiksbergu, Odese, Aarhus i Aalborgu należy właśnie do nich.

Diesel na cenzurowanym

O czym należy pamiętać wyjeżdżając do Danii własnym autem? Przede wszystkim o tym, że ciężarówki, furgonetki i autobusy z silnikiem Diesla muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych. Jednak właściciele wymienionych typów pojazdów mają dwie możliwości. Mogą doposażyć swój wóz w wymagany filtr, albo wystąpić o zwolnienie z przepisów składając odpowiedni urzędowy wniosek. W przypadku wyboru montażu, operacja musi być udokumentowana, a pojazd zostaje objęty szczególnym obowiązkiem rejestracji. Rejestracja nie może nastąpić później, niż w dniu wjazdu do strefy.

Mandat, którego lepiej uniknąć

W przypadku złamania przepisów, mandat dla kierowcy furgonetki to 1500 DDK, zaś dla kierowcy ciężarówki – 12500 DDK. Zasady obowiązujące w strefach niskiej emisji egzekwuje się przy pomocy systemu automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych, z którym ściśle współpracuje miejscowa policja. Funkcjonariusze są uprawnieni do kontroli nieznanych systemowi pojazdów i sprawdzenia, czy spełniają one wymogi poruszania się w wydzielonych obszarach, co powinno szczególnej zwrócić uwagę osobom w pracy tymczasowej w danych miastach.

Przepisy a rzeczywistość

Wielu duńskich kierowców uważa zasady rządzące strefami niskiej emisji są złożone i nieco mylące. Na przykład automatyczne uprawnienia do wjazdu do strefy niskoemisyjnej miały do niedawna ciężarówki i autobusy wyprodukowane w standardzie Euro 5 oraz furgonetki mające standard Euro co najmniej 4, ale część przepisów jest stale nowelizowana z pewnymi odwołaniami do swoich starszych wersji. Natomiast w przypadku zagranicznych pojazdów wjeżdżających do Danii, obowiązek rejestracji wchodzi kiedy władze nie są w stanie bezpośrednio sprawdzić, czy normy Euro są spełnione w chwili przekroczenia granicy przez samochód. Oczywiście, w przypadku pracowników tymczasowych posiadających formalne zatrudnienie, koordynatorzy agencji BlueCollar służą wsparciem, znając najaktualniejszą postać przepisów. Z naszą pomocą dopełnienie formalności związanych ze złożeniem stosownych wniosków, czy udokumentowaniem modernizacji danego pojazdu nie będzie problemem, dlatego aplikując o pracę w Danii, warto nam zaufać.

Na razie tylko pięć miast

Strefa ekologiczna, czyli tak zwana Miljozone, po raz pierwszy została powołana w Kopenhadze w 2008 roku. Obszar obejmował przede wszystkim centrum Kopenhagi i gminy Frederiksberg. Żeby uniknąć utrudnień w ruchu promowym i przejazdach komercyjnych puszczono przez strefę drogę tranzytową z Hawennu Północnego. Podobne rozwiązanie wprowadzono w drugiej Miljozone, ustanowionej w 2009 roku w Aalborg, była to ulica Vestebro i podobnie jak w Kopenhadze, ograniczenia dotyczyły początkowo wyłącznie samochodów krajowych, a dopiero później objęły także samochody wjeżdżające z zagranicy. W 2010 roku powstały kolejne strefy – w Aarhus i Odense. Dziś strefy niskiej emisji spalin w Danii to pięć miast: Kopenhaga, Frederiksberg, Odense, Aalborg i Aarhus. W przypadku wątpliwości co do panujących w nich wymogów formalno-prawnych zapraszamy do konsultacji z naszymi koordynatorami.

Po więcej informacji na temat pracy tymczasowej w Danii zapraszamy do zakładki „Aktualności”.