X
Tel. +48 91 434 21 46 infopoland@bluecollar.dk

BlueCollar JobSupply Energetykow 3/4, pok. 418 PL70-952 Szczecin Poland

Rozliczenie i zwrot podatku z Danii - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Pracując w Danii jesteś zobligowany do płacenia podatku od swoich dochodów. Pracodawca pobiera Twoją kartę podatkową, co sprawia, że podatek jest potrącany automatycznie. Każdy pracownik powinien złożyć zaliczkową deklarację podatkową, tzw. forskudsopgørelse.

BlueCollar

Mimo iż Dania to kraj znany z wysokich podatków, to jednak od wielu już lat stanowi popularny kierunek emigracji zarobkowej, nie tylko wśród Polaków. Warto jednak wiedzieć, że legalne zatrudnienie w tym państwie wiąże się z obowiązkiem opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Zarówno Duńczycy, jak i obcokrajowcy są zobligowani do rozliczenia się z lokalnym urzędem skarbowym po zakończeniu roku podatkowego. W jaki sposób tego dokonać? Odpowiadamy!

 

Czym jest deklaracja dochodów?

Pracując w Danii jesteś zobligowany do płacenia podatku od swoich dochodów. Pracodawca pobiera Twoją kartę podatkową, co sprawia, że podatek jest potrącany automatycznie. Każdy pracownik powinien złożyć zaliczkową deklarację podatkową, tzw. forskudsopgørelse. Jest to swoistego rodzaju budżet podatkowy na obecny rok, informujący o przyszłych dochodach, odliczeniach czy wysokości stawki podatkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, że forskudsopgørelse możesz aktualizować kilka razy w ciągu roku. Swoją wstępną ocenę dochodów sprawdzisz, zaś każdego roku od listopada na stronie www.skat.dk/tastselv.

Będąc zatrudnionym w Danii musisz także złożyć roczne rozliczenie podatkowe, tzw. årsopgørelse. Jest to podsumowanie podatków za zeszły rok, wykazujące Twoje dochody, ulgi czy kwotę zapłaconego podatku. Zawiadomienie o naliczeniu podatku możesz sprawdzić na wspomnianej już stronie www.skat.dk/tastselv  każdego roku w marcu. Po zalogowaniu się przeanalizuj wszystkie zawarte w dokumencie informacje i w razie potrzeby złóż stosowną korektę. W przypadku, gdy chcesz zmienić swoje roczne rozliczenie podatkowe, możesz skorzystać z instrukcji znajdującej się na stronie https://skat.dk/getfile.aspx?id=151973

 

Zdolność podatkowa – co to takiego?

To właśnie ona określa z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać. Rodzaj zdolności podatkowej zależy od kliku czynników, między innymi tego czy jesteś zameldowany w kraju ojczystym, bądź czy pozostajesz w związku małżeńskim.

  • Jeśli jesteś zatrudniony  w Danii, ale mieszkasz w Polsce i dojeżdżasz do pracy, ojczyzna jest ośrodkiem Twoich życiowych interesów, a Twój partner lub małżonek mieszka w Polsce, to posiadasz ograniczoną zdolność podatkową.
  • Jeżeli pracujesz w Danii, ale mieszkasz zarówno w tym kraju, jak i w Polsce, ojczyzna jest ośrodkiem Twoich życiowych interesów, a Twój partner lub małżonek mieszka w Polsce, to Polska jest miejscem stałego zamieszkania. Możesz jednak korzystać z wielu ulg podatkowych.
  • Jeśli jednak znalazłeś zatrudnienie w Danii, mieszkasz zarówno tutaj, jak i w Polsce, ale Dania jest ośrodkiem Twoich życiowych interesów i partner życiowy także mieszka w Danii, to właśnie Dania jest Twoim miejscem stałego zamieszkania. W tym przypadku przysługują Ci ulgi podatkowe.

  

Ulgi podatkowe – o czym warto pamiętać?

Jeśli pracowałeś w Danii, możesz powiększyć zwracaną Ci podczas rozliczenia kwotę, korzystając z przysługujących Ci ulg podatkowych. Ich wysokość zależy od indywidualnych czynników, wśród których należy wymienić czas pracy, uzyskany przez Ciebie dochód, odległość miejsca zamieszkania od miejsca pracy czy też ilość podróży do Polski w rozliczanym roku podatkowym. Masz więc możliwość skorzystania z następujących ulg:

  • Na wyżywienie i zakwaterowanie – jeśli nie otrzymujesz funduszy od pracodawcy, a jesteś zatrudniony tymczasowo -  na przykład przy zbiorach owoców, w ramach umowy z tym samym pracodawcą zmieniasz miejsce pracy – pracujesz na budowie, w leśnictwie, itp., bądź też nie mieszkasz w domu ze względu na dalekie dojazdy miedzy miejscem zamieszkania a pracą możesz skorzystać z ulgi podatkowej. W tym przypadku wydatki za wyżywienie i zakwaterowanie powinieneś umieścić w rubryce 53 rozliczenia podatkowego.
  • Na transport pomiędzy domem a pracą – w przypadku, gdy dojeżdżasz do pracy powyżej 24 km w obydwie strony możesz skorzystać z ulgi podatkowej, bez względu na rodzaj transportu z którego korzystasz. Warunkiem jednak jest, że Twój pracodawca nie zwraca Ci kosztów podróży. Jeśli spełniasz powyższe warunki, odliczenie musisz wpisać w rubryce 417 w zaliczkowej deklaracji podatkowej lub w rubryce 51 w rocznym rozliczeniu podatkowym. Należy w tym miejscu podkreślić, że masz prawo do odliczenia tylko za dni, w których faktycznie podróżujesz do  pracy oraz z powrotem. Nie możesz więc  ubiegać się o zwrot za dni, w których pracujesz w domu, jesteś chory lub przebywasz na urlopie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://skat.dk/data.aspx?oid=2234761&lang=us
  • Na transport pomiędzy Polską a Danią – uprawnienie do tej ulgi podatkowej określa Twoje zobowiązanie podatkowe. Jeśli więc przysługuje Ci ona, pamiętaj o skrupulatnym dokumentowaniu Twoich podroży – zachowaniu biletów, paragonów za paliwo, itp. Takie odliczenie musisz wpisać w rubryce 51 rocznego zeznania podatkowego.

 

Deklaracja dochodów uzyskiwanych poza Danią

Zgodnie z konwencją podpisaną między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o unikaniu podwójnego opodatkowania, musisz zadeklarować w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkie dochody uzyskiwane poza Danią, bądź też pozsiadane poza jej terenem nieruchomości.

 

Zakończenie pracy w Danii – co powinieneś zrobić?

W przypadku, gdy Twoja umowa o pracę w Danii dobiega końca, powinieneś dostarczyć do urzędu podatkowego informacje, potrzebne do obliczenia Twojego zobowiązania podatkowego. O tym w jakim kraju będziesz płacić podatek decyduje rodzaj wykonywanej przez Ciebie pracy oraz miejsce zamieszkania.

Przed opuszczeniem Danii musisz więc wypełnić właściwy formularz i złożyć go jeszcze przed wyjazdem do Polski. Jeśli posiadasz ograniczoną zdolność podatkową powinieneś wypełnić formularz 04.069. W innym przypadku nie musisz podejmować dalszych kroków.

Jeżeli posiadasz pełną zdolność podatkową, musisz wypełnić formularz 04.003. Pracownicy transgraniczni zobligowani są do wypełnienia formularza 04.031.

Przy wyjeździe z Danii poinformuj tamtejszy urząd skarbowy o swoim nowym adresie. Możesz to zrobić mailem, bądź za pośrednictwem formularza na skat.dk/contact. Pamiętaj również o zachowaniu rachunku, który podałeś do rozliczenia. Jeżeli zarejestrowałeś się w duńskim rejestrze krajowym, musisz się z  niego wyrejestrować, opuszczając kraj.